• Nová generace automatických sekaček
  • Robotickou sekačku je jednoduché naprogramovat
  • S automatickou sekačkou vás bude sekání trávy bavit
  • Předvedení robotické sekačky zdarma

Automatické sekačky Lizard

S line
Robotická sekačka řady S

Sekačka S1 prezentuje novou generaci robotů pro péči o zahradu. Díky nové, patentované technologii, nepotřebují instalaci obvodového vodiče. Pomocí čidel dokáží sekačky rozpoznat travnatý povrch. Pokud se ocitnou mimo trávník nebo narazí na překážku, sami změní směr jízdy. Obsluha robotické sekačky je velmi jednoduchá. Nároky na umístění jsou minimální. Robot potřebuje pouze tři hodiny nabíjení na suchém a krytém místě. Pak je připravený starat se až o cca 400 m2 vaší travnaté plochy. S1 představuje ekonomické a ekologické řešení pro malé zahrady. Pracuje velmi tiše, zvládne sekat také v noci, a to vše bez emisí škodlivých zplodin.

Nová generace travních robotů

Díky nové technologii, jedinečné na světě, mají S1 a S14 tyto důležité parametry a součásti:

Senzory:

S1 má na spodní straně šest senzorů, které detekují travnatý porost. Pokud sekačka S1 ujede 30 cm a nedetekuje trávu, zastaví. Pokud během posunu trávu detekuje, vrátí se zpět a zahájí sečení, a to s narůstajícími otáčkami nože.

Nárazové senzory:

Pokud S1 narazí do překážky vyšší než 9cm, změní automaticky směr jízdy a přitom se mírně pootočí tak, aby se nepohyboval ve stejné dráze.

Automatický program:

Podle síly odporu, který klade tráva noži, S1 zjišťuje, zda je tráva již posečena. Pokud S1 zjistí minimální nebo žádný odpor při sečení, zastaví se automaticky v režimu PAUSE. Pokud si myslíte, že vaše zahrada potřebuje sečení navíc, můžete robot znovu spustit stlačením tlačítka START.

Bezpečnost:

Pokud uchopíte rukojeť robota, nůž se okamžitě zastaví. Pokud uchopíte obě rukojeti, robotická sekačka okamžitě zastaví nůž i pohyb kol. Pokud robot najede na prudké stoupání přes 27°, změní směr jízdy na opačnou stranu.

Trakce:

Robotická sekačka má stálý pohon všech čtyř kol. Díky tomu může pracovat až při 27° sklonu terénu.

Kontrola sečení:

Díky možnosti nastavení nože je výška sečení nastavitelná mezi 34 mm až 40 mm.

Snadná použitelnost

Sekačka typu S1 představuje maximální všestrannost. Je vyvinutá tak, aby se mohla pohybovat a pracovat na různých plochách. Připojení dobíjení na konektory, umístěné na kolech, je velmi jednoduché. Nepotřebuje speciální adaptaci zahrady, jen několik úprav okolo bazénu, který má obvodovou překážku nižší než 9cm.

Charakteristika sekačky řady SM line
Robotická sekačka řady M

Série robotických sekaček M-line zahrnuje spektrum modelů, které mohou pracovat uvnitř plochy definované obvodovým vodičem během dne i noci. Obvodový vodič je upevněný na povrch nebo pod povrchem a to až do 5 cm hloubky. Tyto roboty jsou vyvinuté pro sečení zahrad s velikostí do 3000 m2.

M série může sekat více než jednu plochu. Sečení trávy je časté a použitelné i pro plochy, kde je potřeba dosáhnout nejlepších výsledků, např. golfové hřiště. Po naprogramování robot sám seče a automaticky dobíjí své baterie.

Pokud potřebuje baterie dobít, následuje obvodový vodič do nabíjecí stanice. Po dokončení nabíjení robot začne znovu sekat trávu na základě nastavení a to zcela bez emisí škodlivých zplodin. V případě nízké kapacity baterií a absence obvodového kabelu se robot automaticky zastaví.

Součást vaší zahrady

M robot pracuje dle potřeby, dokud neposeče celou travnatou plochu. Pokud najede na obvodový vodič nebo na překážku vyšší než 15 cm, změní směr jízdy. Díky obvodovému kabelu lze definovat plochy, které nemají být sečeny, např. záhonky.

Displej:

Zobrazuje nastavení pracovní doby. V závislosti na nastavení může robot pracovat ve dne nebo v noci a to na vybraných plochách. Displej zaručuje okamžitou kontrolu všech funkcí.

Dešťové senzory:

Pokud začne pršet, robot automaticky zajede do dobíjecí stanice, kde vydrží do úplného nabití baterií.

Automatický program (pouze model M480 a M485):

Pokud robot rozpozná, že je již plocha posečena, zastaví se.

Modulace otáček nože:

podle odporu, který klade tráva při sečení, je řízena rychlost otáček nože.

Spirála:

Modely M4 jsou vybaveny tímto režimem z výroby.

Inteligentní spirála:

M440, M480 a M485 jsou vybaveny inteligentní spirálou. Režim se spouští automaticky na základě úsilí nože, které musí vynaložit na sečení. Režim trvá po dobu, než se sníží odpor na nůž, robot narazí na překážku, nenajde obvodový vodič nebo nenajede na sklon větší než 27°. Režim je spuštěn maximálně na 5 min.

Stoupání:

Pohon dvou kol umožňuje pracovat při stoupání max. 27°. Pokud je sklon větší, robot zastaví nůž, změní směr jízdy a znovu spustí nůž.

Bezpečnost:

Robot je vybavený aktivními bezpečnostními prvky, jako např. držák. Pokud držák uchopíte, robot okamžitě zastaví nůž. Dále je robot vybaven ochranou, která brání kontaktu s nožem. Touto pasivní ochranou nože je kryt.

Management ploch:

M4 zvládne 3 plochy, vyšší modely 4.

Alarm:

Všechny modely jsou vybaveny PIN kódem, model M440 je možné dovybavit alarmem a modely M480 a M485 jsou alarmem vybaveny z výroby.

Charakteristika sekaček řady M

Charakteristika automatických sekaček

S a M line

Srovnavací tabulka sekaček

Tabulka robotických sekaček